Клініко-діагностична лабораторія

Завідуюча клініко-діагностичної лабораторії,
лікар-лаборант вищої категорії,
стаж роботи 33 роки
КОРОСТЕЛЬОВА ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА

Старший лаборант
клініко-діагностичної лабораторії,
лаборант вищої категорії,
стаж роботи 25 років
КУЦЕНКО ВАРВАРА АНАТОЛІЇВНА

Клініко-діагностична лабораторія КНП СМБЛ це  медична лабораторія, яка надає пацієнтам лікарні широкий спектр лабораторних досліджень, виконаних на сучасному обладнанні висококваліфікованим персоналом з використанням реактивів відомих вітчизняних та зарубіжних фірм. Лабораторія  забезпечує можливість повного лабораторного обстеження пацієнтів в ургентному та плановому порядку.

У складі лабораторії 4 відділи: клінічний, біохімічний, бактеріологічний, лабораторія екстрених досліджень(цілодобова).

В штаті лабораторії 71 працівник: 11 з вищою освітою (лікарі – лаборанти, біологи, біохіміки), 41 лаборант, 18 молодших медичних сестер, 1 реєстратор.

 Список лікарів – лаборантів , біологів, біохіміків:

• Глущенко Тетяна Анатоліївна— лікар – лаборант лабораторії екстрених досліджень, вища кваліфікаційна категорія;

• Кучерявенко Наталія Олександрівна – лікар- лаборант клінічного відділу, вища кваліфікаційна категорія;

• Рязанцева Світлана Іванівна  лікар-лаборант клінічного відділу, вища кваліфікаційна категорія;

• Навалла Наталія Анатоліївна  лікар-бактеріолог бактеріологічного відділу, вища кваліфікаційна категорія;

• Тур Ольга Миколаївна – лікар  лаборант- імунолог біохімічного відділу, вища кваліфікаційна категорія;

• Кравченко Ольга Василіївна   біохімік біохімічного відділу, друга кваліфікаційна категорія;

• Гороховацький Роман Олександрович  біохімік біохімічного відділу, перша кваліфікаційна категорія;

• Гладких Наталія Костянтинівна  біолог клінічного відділу, друга кваліфікаційна категорія;

• Колесник Маріна Анатоліївна  біолог клінічного відділу, друга кваліфікаційна категорія;

• Манько Анастасія Сергіївна  біолог клінічного відділу, друга  кваліфікаційна категорія;

• Деркач Марія Олегівна   біолог клінічного відділу, друга кваліфікаційна категорія;

Лабораторія проводить дослідження за всіма основними напрямками діагностики: гематологічні, загальноклінічні, цитологічні, біохімічні, показники системи гемостазу, гази крові, імунологічні, серологічні,  імуноферментні, бактеріологічні.

Лабораторія оснащена сучасним обладнанням, що забезпечує високу точність і надійність результатів, а також надає можливість зменшити час виконання досліджень, що особливо важливо для  пацієнтів з критичним станом.

Гематологічні аналізатори – LabAnalyt-2900 Plus, LabAnalyt 5160 5-Part Diff , BS 30 Дані пристрої автоматично та точно підраховують  клітини крові, диференціюють лейкоцити за 3 – 5 субпопуляціями, точно підраховує еритроцити, тромбоцити та їх індекси . Продуктивність до  60 тестів на годину. Кількість параметрів від  29 до 34.   Об’єм зразка  до 20 мкл. Зберігає результати  досліджень.  Програмне забезпечення  гематологічних  аналізаторів  включає систему контролю якості .

Напівавтоматичні коагулометри – LabAnalyt-610, LabAnalyt- 600 аналізують процес згортання крові методом дуальних магнітних частинок, визначають  протромбіновий час(РТ), активований частковий тромбопластиновий час(АПТТ), тромбіновий час(ТГ) та фібриноген, а також фактори згортання крові. Точність вимірювання часу загуснення до 0,005 секунд, об’єм пам’яті 1000 зразків.

Аналізатор електролітів крові LabAnalyt 910 – PLUS ,  базується на технології передового іонселективного електрода (ISE) та сенсорної технології. Прилад призначений для вимірювання  К+, Na+ , Cl- , iCa2+, pH  та ТСО2 в зразках сироватки, плазми, цільної крові та сечі, час вимірювання 2 хв.

Аналізатор критичних станів (газів крові) OPTI CCA-TS2 призначений для вимірювання   концентрації іонів водню, парціального тиску діоксину вуглецю, парціального тиску кисню, натрію, калію, іонізованого кальцію, хлориду, глюкози, азоту сечовини крові, лактату, загальної концентрації гемоглобіну і насиченні гемоглобіну киснем в зразках цільної крові, рН , натрій, калій, іонізований кальцій, хлорид, глюкоза і сечовина в сироватці та плазмі крові, час вимірювання до 2 хв.

Аналізатор Mindray BS-200 – це високоточна автоматизована система з  можливістю завантаження та програмування до 200 тестів, з  моментальною сигналізацією про відхилення у роботі системи. Фотометрична  система дозволяє з високою точністю та стабільністю швидко проводити вимірювання. Програмне забеспечення  біохімічного  аналізатора  включає систему контролю якості.

Напівавтоматичні біохімічні аналізатори, LabAnalyt SA,Rayto-9100,Mindray BA-88, Mindray BA-88A є відкритою системою і можуть працювати на реагентах різних виробників. Мають високошвидкісний процесор, термостатоване кюветное відділення. Програмування просте і зручне  відображення результатів тестування на екрані, а також можливість роздруку звіту про тестування; підтримка усіх стандартних методик : кінцева точка, кінетика, аналіз по двох точках, абсорбція; 200 різних методик в пам’яті, програмована система контролю якості.

Мікропланшетний рідер LabAnalit M201, мікропланшетний промивач LabAnalit W206, термошейкер Dlab HC110-PRO Дані прилади призначені для виконання широкого спектру імуноферментних досліджень (кількісне визначення маркерів ушкодження міокарда, гормони, онкомаркери, гепатити та інші  інфекції захворювання, в тому COVID-19). Програмне забезпечення  мікропланшетного рідера включає систему контролю якості.

Напівавтоматичний аналізатор сечі LabAnalyt- 180 призначений для проведення загального аналізу сечі. В основу роботи аналізатора входить принцип відбивної фотометрії, яка інтегрована за допомогою електроніки, оптики та механіки. Одночасно прилад  може виконувати тести на сечові лейкоцити, кетони, нітрити, уробіліноген, білірубін, білки, глюкозу, питому вагу, кров, рН, аскорбінову кислоту, креатинін, кальций і мікроальбумін.

Лабораторія має достатню кількість реактивів та контрольного матеріалу для своєї роботи.

Місцезнаходження

Україна, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова 2-Б